Mediationmark voor als partijen tegen over elkaar staan

Uurtarief

Mediationmark kan met u afrekenen op uurtarief. Wij houden dan een uren specificatie bij van het aantal uren dat wij met u in gesprek zijn en de tijd die wij besteden aan uw dossier. Het uurtarief voor familie mediation bedraagt € 180,00 exclusief 21% BTW. Het eerste half uur is gratis. Deze tijd besteden wij graag aan een goede intake en een algemeen advies. Voor overige mediation zaken bedraagt het uurtarief € 250,00 exclusief 21% BTW.

Vaste pakketprijzen bij Familie Mediation

Wilt u in goed overleg samen uw scheiding regelen, dan kunt u bij ons ook kiezen voor een pakket tegen vaste tarieven.

Pakket I

*Kosten: € 775,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beeindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Vaststellingsovereenkomst / Echtscheidingsovereenkomst

Pakket II

*Kosten € 1.075,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beeindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Echtscheidingsovereenkomst
 • Ouderschapsplan
 • Berekening kinderalimentatie
 • Berekening partneralimentatie
 • Inschrijven echtscheiding/ontbinding bij de gemeente.

Pakket III

*Kosten € 1.275,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor scheiding waar bij een ondernemer is betrokken met kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Echtscheidingsovereenkomst
 • Ouderschapsplan
 • Berekening kinderalimentatie
 • Berekening partneralimentatie
 • Inschrijven echtscheiding/ontbinding bij de gemeente.

*Wat is niet inbegrepen in bovengenoemde pakketten?

De bijkomende kosten om uw echtscheiding te kunnen indienen bij de Rechtbank zijn niet inbegrepen in onze pakketprijzen. Deze externe kosten worden zonder opslag met u verrekend en bedraagt circa € 650,00.

Waaruit bestaan deze externe kosten?

* Griffiekosten en aktes: bij echtscheiding moeten de stukken naar de rechtbank en daarvoor moeten griffiekosten worden betaald, circa € 305,00.
* Afschrift van de huwelijksakte, € 15,00.
* Opmaken verzoekschrift, circa € 300,00.