Wij werken samen naar een oplossing

Over ons

De sleutel tot optimale mediation is bewustwording. Wanneer beide partijen in een geschil zich bewust zijn van hun grenzen en deze grenzen aangeven, ontstaat er een sterke basis voor open en heldere communicatie.

Mijn naam is Mark van Leeuwen. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de verzekeringsbranche met mijn eigen kantoor van Leeuwen Assurantiën & Financieringen. De afgelopen jaren heb ik als mediator mogen mediaten in vele geschillen op verschillende gebieden, bijvoorbeeld: echtscheidingen, zakelijke conflicten en letselschade.

De stap naar het beroep van mediator lag voor de hand. Als erkend hypotheekadviseur begon ik mij namelijk steeds meer in te leven in de problematiek die ontstaat tijdens echtscheidingen. Partners moeten dan financieel met elkaar afrekenen en ik ontdekte al gauw mijn bemiddelende rol daarin. Ook ontdekte ik dat deze rol goed bij mij past. Ik begeleidde partners gemakkelijk tot een oplossing waarin beiden zich konden vinden.

In deze rol ben ik gegroeid tijdens het beoefenen van mijn andere passie: vliegen. Ik ben piloot bij een Europese luchtvaartmaatschappij. Naast het vliegen, geef ik als vlieginstructeur training tijdens lijnvluchten, examineer ik piloten tijdens zogenaamde ‘line checks’ en beoordeel ik de zogenaamde ‘CRM-vaardigheden’ van piloten bij de maatschappij.

CRM (Crew Resource Management) is een management systeem waarbij wij alle beschikbare hulpmiddelen optimaal benutten om de veiligheid en efficiëntie van bedrijfsprocessen te bevorderen. Het doel van CRM is een verhoogd bewustzijn bij werknemers. Wanneer werknemers, bijvoorbeeld piloten, zich namelijk bewust zijn van hun persoonlijke grenzen, worden zij zich ook bewust van hun eigen functioneren, hun rol in het team en de manier waarop zij met collega’s communiceren.

Hierin ligt het verband met mijn rol als mediator. Ik weet heel goed partijen bewust te maken van hun grenzen en hun onderlinge communicatie en ik stuur hierin bij. Hierdoor kunnen beide partijen weer open en helder met elkaar communiceren en samen tot een oplossing komen die bevredigend is voor beiden. Ik ben aangesloten bij het MfN als gecertificeerd mediator en ik werk samen op basis van High Trust met de Raad voor Rechtsbijstand.

Met goed gevolg heb ik doorlopen de cursus “Mediation bij Letselschade” en de cursus “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de familie Mediator”. 

Mark van Leeuwen
MfN Register Mediator, Familie Mediator & Rechtbank Mediator.

Mediators Federatie MfN

Meer informatie over deze organisatie vindt u op de website www.mfnregister.nl

Mediationmark – Samenwerken naar een oplossing