Mediationmark voor als partijen tegen over elkaar staan

Wat is mediation

wat_is_mediationmark

De term ‘mediation’ duikt steeds vaker op. Maar wat betekent het eigenlijk? Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Daarbij begeleidt een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen in een geschil.

Het doel van mediation

Het doel van mediation is de werkelijke belangen van partijen op tafel brengen zodat partijen samen tot een besluit komen dat voor beide bevredigend is. Hierdoor worden eindeloze juridische procedures voorkomen. Alhoewel de Engelstalige term ‘mediation’ nieuw is, is het ook in ons land al sinds de zestiende eeuw een begrip. Toen behandelde de Leidse Vredemakers zaken voordat de rechter er aan te pas moest komen. Zo’n vredemaker kennen wij tegenwoordig als de kantonrechter.

Waarden

Een mediator houdt zich aan drie waarden om zijn taak optimaal uit te voeren. Deze zijn:

  • Autonomie
  • Vertrouwelijkheid
  • Onpartijdigheid

Autonomie

Het is essentieel dat de mediator onafhankelijk – autonoom – is in het geschil. De rol van de mediator is puur begeleidend en de mediator zal nooit inhoudelijke uitspraken doen over de kwestie. Hierdoor kunnen partijen volledig zelfstandig tot een oplossing komen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Vertrouwelijkheid en geheimhouding vormen de rode draad in elke mediationzaak. Vanaf het eerste verkennend gesprek tot de besluitvorming geldt er een geheimhoudingsplicht voor zowel de mediator als de partijen. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, is strikt vertrouwelijk en mag ook niet gebruikt worden buiten de mediationzaak in kwestie.

Neutraal en onpartijdig

Omdat de mediator het vertrouwen heeft van beide partijen, blijft de mediator altijd neutraal en onpartijdig. Hij handelt dus zonder oordeel. Ook al is mediation vrijwillig en vrijblijvend, geldt er een gezamenlijke inspanningsverplichting voor zowel de partijen in het geschil als de mediator.

Vaststellingsovereenkomst

Als partijen dat wensen, kan de mediator afspraken en oplossingen vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Zo’n overeenkomst schept duidelijkheid en sluit mogelijke geschillen in de toekomst uit.

Wie betaalt de mediation?

Vaak worden de kosten van mediation gezamenlijk en in gelijke mate gedragen door partijen. De verhouding kan echter ook anders zijn en soms wordt de mediation zelfs door een derde partij betaald. De mediator werkt volgens een uurtarief exclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten, voor bijvoorbeeld het raadplegen van externe adviseurs, komen ook voor rekening van partijen. Voor meer informatie over mediation kunt u de website van de Mediators Federatie MfN bezoeken: http://mfnregister.nl

Bekijk de tarieven

Mediationmark – Samenwerken naar een oplossing