Mediationmark – Samenwerken naar een oplossing

Nalatenschappen

Het overlijden van een dierbare kan een familie veel verdriet bezorgen. Daar komt nog bij dat er opeens allerlei zaken geregeld moeten worden. Zo moet er vaak een nalatenschap verdeeld worden en moet er een beslissing genomen worden over de woning van de overledene. Dat valt niet altijd mee, vooral door de emoties die daarmee gepaard gaan. Wilt u gauw van deze zaken af zodat u zich kunt richten op het afscheid van uw dierbare? Neem contact met ons op om u en uw familie naar een gezamenlijke oplossing te begeleiden.

Bekijk de tarieven

Mediationmark – Samenwerken naar een oplossing