Scheiding? Mediationmark begeleidt u samen naar een bevredigende oplossing

Echtscheiding

Scheiding? Mediation levert een gezamenlijke oplossing

Een op de drie relaties eindigt in een (echt)scheiding. Bij een scheiding komt veel kijken en partners hebben niet altijd voldoende kennis en tijd om zaken samen te regelen. Daarnaast zijn partners niet altijd emotioneel in staat om open te communiceren en om heldere beslissingen te nemen. Voor zij het weten, raken zij in onenigheid met elkaar en ontstaan er geschillen. Herkent u dit? Mediation helpt tot een gezamenlijke oplossing die bevredigend is voor u beiden.

Gezamenlijk tot steun voor uw kinderen

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Laat uw kinderen niet de dupe worden van een ‘vechtscheiding’. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de communicatie met hun scheidende ouders onvoldoende vinden. Dat is heel jammer, want juist in een scheidingssituatie hebben kinderen duidelijkheid nodig en die krijgen zij alleen als ouders met elkaar in gesprek blijven en samen heldere afspraken maken. Samen met u, uw ex-partner en eventueel ook met uw kinderen, breng ik de belangen, behoeften en emoties van uw kinderen in beeld en komen wij tot gezamenlijke afspraken. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst en de afspraken kunnen op een later moment opnieuw getoetst worden. Zo kunnen u en de andere ouder gezamenlijk tot grote steun zijn voor uw kinderen.

Pakket I

*Kosten: € 775,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beeindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste half uur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Vaststellingsovereenkomst/Echtscheidingsovereenkomst

Pakket II

*Kosten € 1.075,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor partners die een beeindiging van samenleving willen regelen, echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste halfuur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Echtscheidingsovereenkomst
 • Ouderschapsplan
 • Berekening kinderalimentatie
 • Berekening partneralimentatie
 • Inschrijven echtscheiding/ontbinding bij de gemeente.

Pakket III

*Kosten € 1.275,00 per persoon inclusief BTW.

Dit pakket is bestemd voor scheiding waar bij een ondernemer is betrokken met kinderen.

Wat is inbegrepen?

 • Intake en inventarisatie van uw gegevens (eerste halfuur intake en advies is gratis)
 • Drie gezamenlijke gesprekken van maximaal 1.5 uur
 • Echtscheidingsovereenkomst
 • Ouderschapsplan
 • Berekening kinderalimentatie
 • Berekening partneralimentatie
 • Inschrijven echtscheiding/ontbinding bij de gemeente.

*Wat is niet inbegrepen in bovengenoemde pakketten?

De bijkomende kosten om uw echtscheiding te kunnen indienen bij de Rechtbank zijn niet inbegrepen in onze pakketprijzen. Deze externe kosten worden zonder opslag met u verrekend en bedraagt circa € 550,00.

Waaruit bestaan deze externe kosten?

* Griffiekosten en aktes: bij echtscheiding moeten de stukken naar de rechtbank en daarvoor moeten griffiekosten worden betaald, circa € 285,00.
* Afschrift van de huwelijksakte, € 15,00.
* Opmaken verzoekschrift, circa € 250,00.

Bekijk alle tarieven

Mediationmark – Samenwerken naar een oplossing